Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa: Phát triển 5.500ha cây cao su tại Campuchia

05-12-2013 06:12 - Theo: baobariavungtau.com.vn

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, sau 4 năm trồng cao su ở Campuchia, đến nay Công ty TNHH Phát triển cao su Bà Rịa - Kampong Thom đã xây dựng và ổn định hoạt động sản xuất tại 2 nông trường trồng cao su Outuek Thla và OuThum với diện tích hơn 5.500ha tại huyện Santuk, tỉnh Kampong Thom. Trong đó có 685ha sẽ tiến hành khai thác vào năm 2014.

>> Đạt chỉ tiêu sản lượng trước kế hoạch 33 ngày
>> Tháng 10, xuất khẩu cao su của Campuchia tăng 46%
>> Tự ý trồng cao su ngoài vùng phê duyệt
>> Hà Tĩnh nên chấm dứt trồng cao su gần biển

Trong năm 2013, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa tiếp tục góp vốn liên doanh, liên kết vào các dự án đầu tư trồng cao su  và các dự án khác. Tổng vốn đầu tư ra bên ngoài lũy kế đến nay là 531,382 tỷ đồng.

LAM GIANG

;