Công trình nào phải xin cấp phép xây dựng?

07-12-2013 02:32 - Theo: www.baoxaydung.com.vn

Cty của ông Nguyễn Đạt Hùng (Quảng Ninh) đang triển khai dự án trong cụm công nghiệp của tỉnh. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay Cty đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của dự án. Ông Hùng hỏi, theo quy định thì Cty có phải xin giấy phép xây dựng cho dự án không.

>> Đồng Nai: Quy định mới về cấp phép xây dựng
>> Dự án không bàn giao đúng tiến độ bàn giao phạt 50 triệu đồng
>> Về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Cty TNHH Xây dựng Viya
>> Cấp giấy phép xây dựng

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với dự án chỉ có một công trình chính và một số công trình phụ trợ của công trình chính, nếu trong dự án có công trình đã khởi công trước ngày Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng có hiệu lực (ngày 20/10/2012), đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt theo quy định thì không phải xin phép xây dựng.

Trường hợp dự án có nhiều công trình xây dựng độc lập, nếu trong dự án có công trình vẫn chưa khởi công trước ngày Nghị định 64/2012/NĐ-CP có hiệu lực, đã có quy hoạch chi tiết 1/500, được duyệt theo quy định thì vẫn phải xin phép xây dựng.

BDT