Chính thức thông qua việc sát nhập ngân hàng Đại Á và HDBank

17-06-2013 16:02 - Theo: baodongnai.com.vn

>> Cổ đông DaiA Bank bàn chuyện tái cơ cấu
>> HDBank cử người vào điều hành DaiA Bank
>> HDBank lần đầu xác nhận việc sáp nhập với DaiABank
>> DaiABank sẽ thông qua đề án tái cơ cấu và bầu bổ sung thành viên HĐQT

(ĐN) - Đại hội cổ đông 2013 lần 2 của Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) diễn ra vào ngày 15-6 đã chính thức thông qua việc tái cơ cấu bằng cách sát nhập với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank). Theo đó, Hội đồng quản trị  của DaiABank sẽ tiếp tục triển khai theo quy định của Pháp luật phương án hợp tác với HDBank theo ghi nhớ đã được ký kết và được NHNN Việt Nam chấp thuận chủ trương. Như vậy sau nhiều tháng, đại hội lần này của DaiABank đã có chuyển biến chính thức về sự sát nhập tự nguyện giữa hai ngân hàng. Hiện đề án tái cơ cấu chính thức vẫn chưa được công bố cụ thể.

Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012. Cụ thể, tổng tài sản của DaiABank năm 2012 đạt hơn 17,9 ngàn tỷ đồng; huy động đạt trêm 8,5 ngàn tỷ đồng; tổng dư nợ gần 9,2 ngàn tỷ. Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế đạt 246 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng hoạt động năm 2013, ngân hàng dự kiến đạt 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tổng tài sản đạt 19.500 tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% và cổ tức đạt 6%.

Kim Ngân