Chế độ thôi việc của viên chức

23-01-2013 08:57 - Theo: baobinhduong.org.vn

Chế độ thôi việc của viên chức (VC) được giải quyết như thế nào và VC có được hưởng chế độ hưu trí không.

>> Hơn 54.000 người được hưởng trợ cấp hàng tháng
>> Có thể tự đóng BHXH còn thiếu để được hưởng hưu trí?
>> Đằng sau vụ cắt biên chế 80 giáo viên ở Yên Bái

ĐẶNG VĂN BA (phường An Phú, TX.Thuận An)

Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, VC được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ những trường hợp VC không được hưởng trợ cấp thôi việc.

VC được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội. Trước 6 tháng, tính đến ngày VC nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý VC phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 3 tháng, tính đến ngày VC nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý VC ra quyết định nghỉ hưu.

Đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký hợp đồng vụ, việc với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng; trong thời gian hợp đồng, ngoài khoản thù lao theo hợp đồng, người đó được hưởng một số chế độ, chính sách cụ thể về cơ chế quản lý bảo đảm điều kiện cho hoạt động chuyên môn do Chính phủ quy định.

(Điều 45 và 46 Luật Viên chức).

XUÂN LẠC (Hội Luật gia Bình Dương)