Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

24-10-2013 09:48 - Theo: www.stockbiz.vn

Doanh thu năm 2012 trở về sau có sự sụt giảm mạnh chủ yếu là ở mảng doanh thu vàng miếng. Chính sách thắc chặt quản lý thị trường vàng của NHNN đã tác động đến hoạt động giao dịch ở mảng này. Tuy nhiên, lợi nhuận của PNJ vẫn được duy trì khá tốt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay.

>> Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng Q2&Q3 năm 2013
>> Báo cáo nhận định doanh nghiệp cao su thiên nhiên PHR-DPR-TRC
>> BÁO CÁO TRIỂN VỌNG VIỆT NAM THÁNG 9/2013
>> VPH: Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung ngày 10-10-2013

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.