Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát _Khuyến nghị TÍCH LŨY

23-11-2013 09:09 - Theo: www.stockbiz.vn

Trong báo cáo cập nhật lần này, VDSC nâng mức giá mục tiêu đối với cổ phiếu HPG lên 46.600 đồng, tăng 16% so với khuyến nghị trong báo cáo chiến lược 7/11/2013 do một số nhận định thay đổi theo hướng lạc quan hơn. Thứ nhất, lo ngại về khả năng tiêu thụ sản phẩm của KLH 2 trong bối cảnh thị trường ảm đạm đã được giải tỏa phần nào thông qua số liệu bán hàng gần nhất. Thứ hai, VDSC nhận thấy chuyển động tăng nhẹ của một số nguyên vật liệu cơ bản, gợi ý khả năng phục hồi của các lĩnh vực sản xuất trong năm 2014 mà HPG đã sẵn sàng về năng lực. Do đó, VDSC chuyển từ khuyến nghị Trung lập sang Tích lũy đối với cổ phiếu HPG trong Trung Hạn.

>> Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại_khuyến nghị MUA
>> Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
>> Thành viên HĐQT Hòa Phát bán cổ phần lấy 8 tỷ đồng chi tiêu
>> Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.