Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Bột giặt Lix

04-10-2013 12:18 - Theo: www.stockbiz.vn

>> Báo cáo phân tích Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
>> Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam
>> Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long _ khuyến nghị THÊM VÀO
>> Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long _ MUA

Xét các công ty cùng ngành đồ gia dụng niêm yết trên thế giới, sau khi điều chỉnh P/E dựa vào rủi ro tương quan giữa thị trường Việt Nam và thị trường quốc gia của các công ty được xét và hiệu quả hoạt động (ROE) của các công ty này so với LIX, P/E bình quân là 10,19x. LIX là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao, trung bình 21,6%/năm trong giai đoạn 2008-2012 và rủi ro tài chính thấp. Tuy nhiên, thị phần của công ty chỉ khoảng 10% và đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các doanh nghiệp đầu ngành với tiềm lực tài chính và thương hiệu mạnh như Unilever, P&G,…9T 2013 lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 75% kế hoạch cả năm, tăng 34% so với năm 2012. Dự báo lợi nhuận sau thuế cả năm 2013 đạt khoảng 64 tỷ đồng, tương ứng với EPS forward 2013 là 2.962 VND/cổ phiếu. Hiện tại giá cổ phiếu LIX đã trên mức giá mục tiêu nên FPTS khuyến nghị nhà đầu tư GIẢM tỷ trọng cổ phiếu này. Mức giá mục tiêu là 30.200 VND tương ứng với P/E là 10,19x.