Ban hành thông tư hướng dẫn hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng

10-07-2013 06:50 - Theo: baobinhduong.org.vn

>> NHNN yêu cầu triển khai ngay việc cho vay hỗ trợ nhà ở
>> Đối tượng nào được hỗ trợ cải thiện nhà ở?
>> Một số điểm nổi bật của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho bất động sản
>> 465 triệu đồng hỗ trợ công nhân lao động xây dựng nhà ở

Tiếp theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 1-7- 2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2013/ TT-BXD hướng dẫn công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên toàn quốc. Theo đó, để được hỗ trợ xây dựng lại hoặc sửa chữa nhà ở theo Quyết định 22, đối tượng người có công phải đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà đó trước ngày 15-6- 2013. Trường hợp danh sách người có công được hỗ trợ nhiều hơn số lượng đã báo cáo thì việc hỗ trợ trong năm 2013 sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Hộ gia đình (HGĐ) người có công mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn; HGĐ mà người có công là người cao tuổi, HGĐ là dân tộc thiểu số; HGĐ có hoàn cảnh khó khăn; HGĐ thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.