Bắc Kạn: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm

07-12-2013 02:15 - Theo: www.baoxaydung.com.vn

Tính đến nay, tại tỉnh Bắc Kạn đã có 112/112 xã đã phê duyệt xong Đồ án quy hoạch, đạt 100%; có 50 xã tổ chức công bố và niêm yết công khai quy hoạch theo quy định. Có 96/112 xã được phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn.

>> Kon Tum: 100% xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM
>> Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao so với cả nước
>> Bạc Liêu phấn đấu 100% xã được phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới
>> Xã Tam Lập, huyện Phú Giáo: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Tỉnh đã đầu tư xây dựng 21 công trình đường trục thôn, kiên cố hóa được hơn 84km kênh mương, 2,84km kè; xây dựng được 04 chợ mới ở các xã: Nam Cường (Chợ Đồn), Yên Hân (Chợ Mới), Phương Viên (Chợ Đồn) và Côn Minh (Na Rì). Đến hết tháng 10/2013 có 04 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí; 81 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí...

Tuy nhiên, tính chung trong 3 năm tổng kinh phí Trung ương cấp cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là hơn 54,5 tỷ đồng; trong đó, vốn sự nghiệp là hơn 31,1 tỷ đồng, vốn đầu tư là hơn 23,4 tỷ đồng. Đến nay tỉnh Bắc Kạn giải ngân được hơn 22,3 tỷ đồng, bằng 40,9% kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động khác trên địa bàn toàn tỉnh là hơn 3,3 tỷ đồng.

NTV