"Luật Lao động muốn vào cuộc sống, không thể thiếu vai trò Công đoàn"!

28-07-2013 19:02 - Theo: laodong.com.vn

Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã có hiệu lực thi hành từ 1.5.2013, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi người lao động. Bên lề phiên khai mạc Đại hội XI Công đoàn VN sáng 28.7, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền đã dành cho PV Lao Động cuộc trao đổi ngắn xung quanh vấn đề này.

>> Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri Phú Yên
>> Chế tài đủ mạnh, đủ hiệu quả!
>> Nợ bảo hiểm xã hội gia tăng: Cần có cơ chế bảo vệ người lao động
>> Cần quan tâm đến quyền lợi của người lao động

Thưa Bộ trưởng, chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020 (vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) đặt ra mục tiêu 50% lực lượng lao động tham gia BHXH. Tuy nhiên hiện nay tình trạng trốn đóng BHXH cho người lao động vẫn diễn ra khá phổ biến. Vậy làm thế nào giải quyết được tình trạng này và  đạt được mục tiêu của chiến lược trên?

- Chiến lược về BHXH vừa được Chính phủ ban hành tháng 7.2013. Thực hiện mục tiêu chiến lược này là nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời cũng là đảm bảo an sinh xã hội ngày một tốt hơn. Do vậy, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 phải có trên 50% NLĐ được tham gia BHXH, theo tôi cần phải có rất nhiều các giải pháp tích cực. Tại thời điểm này, chúng ta mới có trên 10,4 triệu LĐ tham gia BHXH và như vậy mới được trên 20% số người LĐ tham gia. Chính vì vậy cần phải có giải pháp thực hiện mạnh thì mới đạt được mục tiêu đến năm 2020.

Tới đây, khi sửa Luật BHXH, cần nới rộng đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc và cần có cơ chế để các đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện một cách tốt hơn. Và như vậy, Nhà nước có thể hỗ trợ một phần hoặc mở trần người tham gia bảo hiểm tự nguyện sẽ không hạn hẹp về tuổi, nghĩa là có đóng có hưởng. Với cơ chế này, số lượng người tham gia BHXH sẽ đông lên. Như vậy mới có thể hoàn thành được mục tiêu 50% số LĐ được tham gia BHXH vào năm 2020.

Hiện nay đang có tình trạng một số DN nợ đọng BHXH (theo báo cáo thì đến tháng 6.2013, các DN còn nợ đọng khoảng 6.000 tỉ đồng BHXH). Đây là con số rất lớn. Nợ đọng BHXH do 3 nguyên nhân chính là: Bản thân DN không nghiêm túc thực hiện, tiếp nữa là chính NLĐ trong lúc khó khăn cũng không có ý thức tham gia và cuối cùng là một số nơi không có tổ chức công đoàn nên tiếng nói bảo vệ NLĐ không có!

Chính vì vậy, để mọi người chấp hành nghiêm túc việc tham gia BHXH bắt buộc, thì cần phải có những chế tài xử lý nghiêm đối với những DN không tham gia đóng bảo hiêm cho NLĐ. Đối với những DN khó khăn thì chúng ta có thể chia sẻ. Nhưng nếu DN cố tình dây dưa, trốn trách nhiệm không đóng cho NLĐ, chúng tôi đang kiến nghị sẽ đưa quy thành tội hình sự để xử lý.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1.5.2013. Vậy việc triển khai trên thực tế đến nay ra sao và thời gian tới cần chú trọng những gì để đảm bảo quyền lợi người lao động, thưa Bộ trưởng?

- Bộ luật Lao động (sửa đổi) được ban hành tháng 6.2012, có hiệu lực thi hành từ 1.5.2013. Để triển khai thực hiện luật, Bộ LĐTBXH đã xây dựng kế hoạch triển khai gồm ba phần việc: Phần việc thứ nhất là xây dựng các nghị định, các thông tư hướng dẫn triển khai luật; phần việc thứ hai hướng dẫn người sử dụng lao động, người lao động hiểu và nắm được những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động, để trên cơ sở đó để cả NLĐ và người sử dụng LĐ cùng thực hiện; và phần việc cuối cùng là kiểm tra kết quả việc thực hiện bộ luật như thế nào.

Với kết quả ban đầu thì đến nay Bộ LĐTBXH đã xây dựng trình Chính phủ được 9 nghị định hướng dẫn và hiện Bộ LĐTBXH đang xây dựng các thông tư để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi thấy phát sinh một số điều vẫn còn chưa hợp lý. Do vậy, trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục trình Chính phủ ban hành thêm 7 nghị định để điều chỉnh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn áp dụng Bộ luật Lao động, thực tiễn công tác quản lý nhà nước về LĐ. Đồng thời, bộ sẽ ban hành các thông tư quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) với 242 điều - phần nội dung rất lớn để thi hành - thì vấn đề đặt ra là cả NLĐ và người sử dụng LĐ phải hiểu được những nội dung cơ bản của luật. Ngoài ra, cũng cần phải có chế tài mạnh để xử lý các DN khi bộ luật có hiệu lực rồi mà vẫn chưa thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Do vậy, cần phải làm mạnh 2 việc, đó là: Tuyên truyền hướng dẫn để cho mọi NLĐ và người sử dụng LĐ nắm được những điểm cơ bản của bộ luật. Và muốn làm được thì các nghị định cũng như thông tư hướng dẫn phải kịp thời và rõ ràng để có cơ sở thực hiện. Thứ hai nữa là cũng phải có chế tài nghiêm minh, đồng thời phối hợp với công đoàn để kiểm tra việc thực hiện bộ luật. Để Bộ luật Lao động đi vào cuộc sống, không thể thiếu vai trò của tổ chức Công đoàn.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!