Sư tử đực và sư tử cái đại chiến giành xác trâu

31-07-2016 19:24 - Theo: kienthuc.net.vn

Để tranh giành xác trâu, sư tử đực đại chiến sư tử cái. Chúng sẵn sàng cắn xé nhau không khoan nhượng vì miếng ăn.

>> Sư tử đực kỳ lạ nằm liếm mặt đường nhựa ngon lành
>> Kinh hãi báo đốm một mình chống lại ba sư tử cái
>> Sư tử hốt hoảng tháo chạy lên cây tránh voi dữ
>> Sư tử "ỷ mạnh hiếp yếu" cướp thịt linh cẩu chột mắt