Các báo ngành Tài chính ngày 11/8/2014

11/8/2014 | 08:51

hải quan. Ngoài ra điểm mới so với Quyết định 148, Quyết định mới quy định thêm 2 khu vực thuộc địa bàn giám sát hải quan. Hơn 152 tỷ đồng thực hiện chính sách với công chức tỉnh Sóc Trăng : Bộ

Các báo ngành Tài chính ngày 12/5/2014

12/5/2014 | 07:59

Hải quan Vũ Ngọc Anh và đại diện các cục, vụ thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Hải quan BR-VT...     Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái-Cục Hải quan Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện, bắt

Đảng Bộ công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (3-2): Điển hình trong công tác Đảng

23/1/2014 | 08:58

luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Từ đó đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi

Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2013

26/12/2013 | 17:34

quả hoạt động của BĐBP. Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Đảng ủy QSTW về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới; Hội nghị rút

Lực lượng vũ trang đổi mới công tác dân vận theo hướng hiệu quả, thiết thực

13/12/2013 | 21:59

năm thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới" (Nghị quyết 152). Theo Ban Thường vụ

Đưa Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố di sản, sinh thái

13/12/2013 | 05:00

Thừa Thiên Huế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. - Đối với Thừa Thiên-Huế, việc hình thành các Trung tâm của miền Trung kết quả ra sao, thưa ông? Ông Nguyễn Văn Cao: Thực hiện Kết luận

Các báo ngành Tài chính ngày 12/12/2013

12/12/2013 | 08:52

của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2014  của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV: Nhiều ý kiến giải trình, trả lời chất vấn tại hội trường

11/12/2013 | 15:11

UBND tỉnh cơ bản đồng tình với các báo cáo trình tại kỳ họp, đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND cũng như các đại biểu HĐND trong năm 2013. Năm 2014 là "năm tăng tốc" để thực

Đề án tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

11/11/2013 | 09:49

tăng trưởng, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 72-KL/TƯ ngày 10-10-2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TƯ

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

31/10/2013 | 07:59

đã xem xét, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về phê chuẩn tổng biên chế năm 2013; thành lập thôn, buôn, khu phố; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 152 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, cán bộ,

1  2  3