Ðề nghị cho biết chính sách ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến

06/7/2013 | 06:47

sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Ngày 9-4-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu

Trường hợp nào được hưởng lại chế độ ưu đãi người có công?

19/12/2013 | 10:02

1994, người đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội bị kết án tù thì trong thời gian chấp hành hình phạt không được hưởng các chế độ ưu đãi. Người đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm một trong các tội

Triển khai các chính sách về người có công và bảo trợ xã hội

21/6/2013 | 11:10

công; Nghị định 31/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh; Thông tư số 5/2013 của Bộ LĐTB&XH về hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

04/1/2013 | 01:07

 Ðiều 3. 1. Pháp lệnh này hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này. Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012 TM.

Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri Phú Yên

13/6/2013 | 07:00

quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 9/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Nghị định hiệu lực thi hành

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công

10/4/2013 | 16:26

9/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, Nghị định hướng dẫn về điều kiện

Nhiều hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

13/7/2013 | 01:25

(Bà Rịa - Vũng Tàu), Trung tâm điều dưỡng người có công Bình Định... và các gia đình chính sách tại các khu vực Tây Nam Bộ , Tây Nguyên, Tây Bắc... Tối 26/7, sẽ tổ chức lễ dâng hương các anh hùng

Nhịp cầu bạn đọc

05/9/2013 | 23:00

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định chi tiết: " Người có công giúp đỡ cách mạng là người được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước"; người được tặng

Triển khai một số chính sách mới về người có công với cách mạng

11/6/2013 | 13:11

có công với cách mạng; Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh; triển khai Pháp lệnh 05 về phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng; Bộ Luật lao động sửa đổi; Luật Người

Thứ Năm 8:35 11/7/2013

11/7/2013 | 08:35

lệnh số 04 (pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng) và Nghị định 31 của Chính phủ. Trên sở pháp lệnh 04 và nghị định số 31 (hướng dẫn thi hành của pháp lệnh) này chúng tôi xây dựng dự thảo

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối