Tập huấn chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác

23/1/2014 | 09:10

22-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức triển khai Hội nghị Tập huấn chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi

Thanh niên học và làm theo lời bác

08/8/2014 | 17:27

Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". 33 điển hình thanh niên tiên tiến trong học và làm theo Bác được vinh danh tại hội nghị Dự hội nghị có

Học tập và làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

17/12/2013 | 14:27

các đại biểu đã được nghe chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Ngày 17-12, tại Hà Nội,

Chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2014

21/1/2014 | 10:13

chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" cần chú ý liên hệ đến các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như: Sự tận tâm, tận lực, trách nhiệm trong

TP HCM sơ kết đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

13/11/2013 | 11:29

bài trừ cái xấu.  Trong năm tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân,

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

27/10/2013 | 19:26

hướng, nhiệm vụ trọng tâm của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 là "nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", đồng thời tiếp

Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

15/5/2015 | 22:42

xây dựng Đảng . Các bài có chất lượng tốt bám sát chủ đề năm 2014 là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"">Sơn La: Triển khai học tập chuyên đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

08/1/2014 | 22:56

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".  Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực

Nghĩa Đàn: Hiệu quả từ những việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

21/11/2014 | 11:46

đề năm 2014 là: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"; đăng ký nêu gương, việc làm theo gắn với nội dung "nói đi đôi với làm".   Các TCCS đảng, ban ngành

Thiếu tá Nguyễn Văn Tài điển hình học tập và làm theo lời Bác

14/5/2014 | 08:16

Chí Minh", những năm qua, anh Tài luôn gương mẫu đi đầu, trong công việc bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần học hỏi giúp đõ nhau, cùng đồng chí

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối