HĐND tỉnh: Hội thảo về vai trò của HĐND cấp xã

21/1/2013 | 05:57

động của Thường trực HĐND xã bị hạn chế khi không còn HĐND cấp huyện… Tại hội thảo, các đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn đã tập trung thảo luận về các giải pháp để phát huy vai trò của HĐND cấp xã

Thường trực HĐND tỉnh trao đổi kinh nghiệm thành lập Ban HĐND cấp xã tại tỉnh Đồng Nai

15/3/2013 | 15:33

trấn. Qua đánh giá của Thươnng trực HĐND các cấp của tỉnh Đồng Nai thì hoạt động của Ban HĐND cấp xã có hiệu quả thiết thực, trong đó hoạt động của Ban của HĐND phường rất hiệu quả.             Từ

Thực hiện tương đối đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình

14/10/2014 | 07:16

vấn và nghe trả lời chất vấn tại kỳ họp. Bên cạnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã; Thường trực HĐND cấp xã còn thực hiện giám sát theo chuyên đề, giám sát đột xuất những vấn đề mới

Nghị quyết số 103/NQ-HĐND

15/1/2014 | 07:00

trực HĐND tỉnh chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các ban của HĐND tỉnh; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện

Giao ban công tác với thường trực HĐND các huyện, thị , thành phố

26/12/2012 | 13:26

phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị , thành phố, góp phần nâng cao hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Đối với các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu,

Hoạt động giám sát của HĐND cấp xã có sự đổi mới

29/6/2013 | 06:04

chặt chẽ, hoạt động giám sát đã thiết thực, chủ độngcó sự đổi mới. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm liên quan đến quyền lợi của người dân. Sau các hoạt động giám sát,

Nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát của HĐND cấp huyện

21/6/2013 | 14:46

kết luận giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát. Chuẩn bị thật tốt kỳ họp HĐND các cấp sắp tới  chất lượng, trong đó quan tâm đến việc lấy ý kiến tín nhiệm đối với các chức danh

Hà Nội: Tăng cường tiếp dân, công khai giám sát

09/8/2014 | 08:10

xuyên cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động giám sát, các kết quả giám sát lên cổng thông tin điện tử, các vi phạm của dự án có sử dụng đất, các chủ đầu tư, các quan công quyền vi phạm. Từ

Thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường: Giảm đầu mối, nhưng không bỏ sót nhiệm vụ

18/4/2013 | 10:11

động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đối với hoạt động của cấp xã, Trung ương chưa quy định rõ đối với từng quan theo dõi hướng dẫn cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động.

Chất lượng hoạt động của HĐND: Nhiều chuyển biến tích cực

04/11/2014 | 00:00

đã tổ chức được 11 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó 72% là cử tri trực tiếp lao động sản xuất. Qua giám sát về hoạt động của HĐND cấp huyện, năm 2013 và 2014, các đoàn giám sát của Thường

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối