Sẽ ban hành thông tư sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014

12-02-2014 19:32 - Theo: www.qdnd.vn

>> Thi ba chung vẫn được thi vào trường tổ chức thi riêng
>> Thay đổi đối tượng và khu vực được cộng điểm ưu tiên thi đại học
>> Đổi mới như… cũ
>> Tuyển sinh đại học 2014: Sẽ không có nhiều thay đổi

QĐND - Đó là thông tin được lãnh đạo Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết ngày 12-2. Theo đó, so với năm 2013, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 sẽ thay đổi về một số điều chỉnh của chính sách ưu tiên. Về cơ bản, các đối tượng được hưởng ưu tiên sẽ được giữ ổn định, nhưng mức độ ưu tiên, điểm cộng ưu tiên cho một số đối tượng sẽ có thay đổi. Ngoài ra, đối tượng thí sinh là người khuyết tật nặng được cộng 1 điểm ưu tiên. Những điều chỉnh này sẽ được quy định chi tiết trong thông tư sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014, dự kiến ban hành trong tháng 2-2014.

Về đề thi, kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay vẫn theo hình thức "ba chung" song sẽ ra đề theo hướng tăng cường câu hỏi mở.

NGUYÊN MINH