Giáo dục 18/7/2013 06:03

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Năm 1995, ĐHQG-HCM được thành lập trên cơ sở sự tổng hợp của nhiều trường đại học thành viên. Sự ra đời của ĐHQG-HCM được kỳ vọng sẽ là một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của hệ thống giáo dục đại học cả nước.

Sức mạnh hệ thống

Với 6 trường ĐH thành viên, một viện nghiên cứu, một khoa trực thuộc cùng nhiều đơn vị khác, ĐHQG-HCM được quản trị và điều hành theo mô hình hệ thống đại học mẫu mực với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trước xã hội, đồng thời tự kiểm soát và xây dựng môi trường sáng tạo khoa học, tự do học thuật trong khu đô thị đại học kiểu mẫu. ĐHQG-HCM vận hành theo cơ chế quản lý hai cấp, nhờ đó các trường thành viên được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ theo mô hình trường đại học nghiên cứu, có sự liên kết, hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, phát huy tối đa mọi thế mạnh và bản sắc riêng, đồng thời tận dụng được sức mạnh từ các chủ trương, chính sách trong hệ thống.


Khai mạc đợt đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2011.

Để thực hiện điều này, ĐHQG-HCM đã ban hành kế hoạch về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) cũng như các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai. Đây là cơ sở cho việc vận hành và quản lý hiệu quả công tác ĐBCL. Các văn bản quản lý sẽ xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị đồng thời giúp tăng cường năng lực đội ngũ, hỗ trợ đắc lực cho việc hình thành văn hóa chất lượng của tổ chức. Trên cơ sở các định hướng chung, từng trường thành viên tự xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể tại đơn vị.

Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (Trung tâm KT&ĐGCLĐT) là đơn vị thường trực, đóng vai trò nòng cốt. Cấp đơn vị bao gồm bộ phận đảm bảo chất lượng và các tổ công tác chuyên môn. Đơn vị thường trực của Hội đồng là Trung tâm KT& ĐGCLĐT có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc và Hội đồng trong việc xây dựng các mục tiêu, chính sách về ĐBCL, đồng thời giám sát và hỗ trợ hoạt động của các đơn vị thành viên.

Được thành lập từ năm 1999, Trung tâm KT& ĐGCLĐT đang dần khẳng định được vai trò là cầu nối giữa cấp ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên, đảm bảo cho hệ thống được vận hành xuyên suốt và hiệu quả. Thông qua Trung tâm KT& ĐGCLĐT, những định hướng, chính sách ĐBCL của Hội đồng được truyền tải và triển khai đồng bộ xuống từng đơn vị thành viên.

Những thành quả đạt được

Bằng sự quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống, trong thời gian qua, công tác ĐBCL tại ĐHQG-HCM đã đạt được nhiều thành quả đáng chú ý. Trong đó phải kể đến hoạt động đánh giá chất lượng cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. AUN-ASEAN University Network, là mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, được thành lập từ năm 1995, quy tụ các trường ĐH hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của AUN là thúc đẩy sự hiểu biết giữa các trường thành viên thông qua các hoạt động đào tạo, đánh giá chất lượng, tiến tới sự liên thông và công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực học thuật.

Với mục tiêu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các chương trình đạt chuẩn khu vực và quốc tế, năm 2009, lãnh đạo ĐHQG-HCM đã có quyết định mang tính đột phá. Đó là đưa 3 chương trình đăng ký đánh giá ngoài theo AUN, bao gồm chương trình Điện tử Viễn thông trường ĐH Bách khoa; Công nghệ thông tin trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Khoa học máy tính Trường ĐH Quốc tế. Kết quả là cả ba chương trình đều đạt chuẩn chất lượng AUN. Trong đó, chương trình Công nghệ thông tin của trường ĐH Khoa học Tự nhiên đạt số điểm cao nhất cả nước tại thời điểm đó.

Tháng 12/2011, thêm 3 đại diện nữa được đưa đi đánh giá, đó là chương trình Công nghệ sinh học trường ĐH Quốc tế, Kỹ thuật cơ khí trường ĐH Bách khoa; Việt Nam học trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Không dừng lại ở đó, tháng 12/2012, ĐHQG-HCM đăng ký thêm một chương trình thuộc khối ngành kinh tế - đó là chương trình Quản trị kinh doanh, trường ĐH Quốc tế.

Đến cuối năm 2012, ĐHQG-HCM đã có 7 chương trình tham gia đánh giá ngoài theo AUN và tất cả đều đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Đáng chú ý là trong số 3 chương trình đạt số điểm cao nhất cả nước, ĐHQG-HCM có hai chương trình. Các chương trình được đánh giá đã bao quát hầu hết các lĩnh vực đào tạo của ĐHQG-HCM như kỹ thuật, công nghệ, xã hội nhân văn, kinh tế…, đem lại một cái nhìn rõ hơn về chất lượng của một hệ thống đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Đặc biệt, năm 2013, ĐHQG-HCM chủ động đưa chương trình Điện tử viễn thông trường ĐH Quốc tế tham gia đánh giá theo dự án hợp tác giữa AUN và DAAD (Viện hàn lâm khoa học Đức). Hoạt động này nằm trong dự án ASEAN-QA nhằm mục tiêu tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng trong khu vực, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi tín chỉ và công nhận bằng cấp lẫn nhau giữa các trường trong khu vực ASEAN cũng như giữa ASEAN và châu Âu. Với sự tham gia của các chuyên gia đến từ châu Âu, dự án này góp phần rất quan trọng trong việc nâng tầm chất lượng hoạt động đánh giá của AUN. Cũng trong năm 2013, ngành Công nghệ thông tin thuộc trường ĐH Bách khoa tiên phong đăng ký đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn ABET của Hoa Kỳ, một bộ tiêu chuẩn dành riêng cho lĩnh vực kỹ thuật.

Đây là một bước phát triển mới của ĐHQG-HCM trong công tác đánh giá chất lượng, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn vươn tầm chất lượng thế giới. Những kết quả bước đầu trong công tác đánh giá chất lượng đã chứng tỏ đây là bước đi đúng của ĐHQG-HCM vì mục tiêu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò đầu tàu thúc đẩy phong trào ĐBCL trong cả nước.

Để hoạt động ĐBCL tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn 2013 - 2020, một trong những mục tiêu chiến lược của ĐHQG-HCM là tăng cường công tác kiểm định chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA, tập trung cải tiến chất lượng sau kiểm định/đánh giá; bên cạnh đó ĐHQG-HCM cũng không ngừng tạo điều kiện và khuyến khích các đơn vị tham gia kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn tiên tiến khác trên thế giới như ABET, AACSB,...

TRUNG HIẾU - TRẦN HỒNGĐỌC THÊM
Tìm lối ra cho giáo dục đại học

Tìm lối ra cho giáo dục đại học

Thúc đẩy giám sát chương trình việc làm bền vững

mới triển khai được một năm song đã phát sinh nhiều vướng mắc đòi hỏi cần phải có một cơ chế giám sát, báo cáo về tình hình thực hiện chương trình 6 tháng/lần để đảm bảo hiệu quả và tiến độ của chương trình.
Khánh thành dự án về thành lập đại học mạng

Khánh thành dự án về thành lập đại học mạng

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam

Thái Lan đẩy mạnh kế hoạch phát triển giáo dục

Thái Lan đẩy mạnh kế hoạch phát triển giáo dục

Chương trình sách giáo khoa chưa khắc phục được giảm tải

Chương trình sách giáo khoa chưa khắc phục được giảm tải

LB Nga: Đổi mới/Sáng tạo là trọng tâm của phát triển

Những năm gần đây, việc thúc đẩy ĐM/ST đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển của LB Nga.
TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Trường chuyên biệt thiếu cơ sở, hụt giáo viên

Trường chuyên biệt thiếu cơ sở, hụt giáo viên

Bình luận: Sự chờ đợi từ một kỳ thi quốc gia

Bình luận: Sự chờ đợi từ một kỳ thi quốc gia

​Không nên nửa vời trong đổi mới giáo dục

​Không nên nửa vời trong đổi mới giáo dục

Dè dặt tự chủ đại học

Dè dặt tự chủ đại học

Tiếp tục đổi mới hoàn thiện chương trình, nội dung và phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới hoàn thiện chương trình, nội dung và phương pháp dạy học

Cùng teen THPT Nguyễn Siêu học thực hành làm “Dù trứng” độc đáo

Cùng teen THPT Nguyễn Siêu học thực hành làm “Dù trứng” độc đáo

Vẫn gây nhiều áp lực

Vẫn gây nhiều áp lực

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Bộ GD&ĐT nói gì về những câu hỏi nóng? (13/09/2014)

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Bộ GD&ĐT nói gì về những câu hỏi nóng? (13/09/2014)

Họ sẽ làm nên thế giới

Họ sẽ làm nên thế giới

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng tại Nam Định

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng tại Nam Định

Có thể bạn quan tâm
Phụ huynh là kênh giám sát tốt nhất

Phụ huynh là kênh giám sát tốt nhất

GS Nguyễn Minh Thuyết: Phải làm rõ phương thức thi của các ĐH-CĐ

GS Nguyễn Minh Thuyết: Phải làm rõ phương thức thi của các ĐH-CĐ

Học sinh trường THPT Hùng Vương tố nhà trường lạm thu còn...nói điêu

Học sinh trường THPT Hùng Vương tố nhà trường lạm thu còn...nói điêu

15 người đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo Dự án hạt nhân Ninh Thuận 2

15 người đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo Dự án hạt nhân Ninh Thuận 2

Kỳ thi Quốc gia 2015: Có thể sẽ cồng kềnh hơn

Kỳ thi Quốc gia 2015: Có thể sẽ cồng kềnh hơn

Quỹ Lawrence S. Ting tặng 9,1 tỉ đồng học bổng, tài trợ niên học 2014-2015

Quỹ Lawrence S. Ting tặng 9,1 tỉ đồng học bổng, tài trợ niên học 2014-2015

Clip: Con trai Hà Hồ nói tiếng Anh

Clip: Con trai Hà Hồ nói tiếng Anh "như gió"

Người sáng lập FPT từng mơ ước có 2 máy tính

Người sáng lập FPT từng mơ ước có 2 máy tính

Hơn 4.000 sinh viên tham gia ngày hội việc làm

Hơn 4.000 sinh viên tham gia ngày hội việc làm

Dịch vụ biên tập văn bản tiếng Anh ChattingCat ra mắt trang web

Dịch vụ biên tập văn bản tiếng Anh ChattingCat ra mắt trang web

Nổi bật trên congluan.vn
Cập nhật 07/12/2013 09:38:29(GMT+7)

Cập nhật 07/12/2013 09:38:29(GMT+7)

Cập nhật 06/12/2013 17:30:06(GMT+7)

Cập nhật 06/12/2013 17:30:06(GMT+7)

Cập nhật 07/12/2013 02:51:35(GMT+7)

Cập nhật 07/12/2013 02:51:35(GMT+7)

Cập nhật 07/12/2013 17:43:30(GMT+7)

Cập nhật 07/12/2013 17:43:30(GMT+7)

Cập nhật 07/12/2013 19:24:02(GMT+7)

Cập nhật 07/12/2013 19:24:02(GMT+7)

Cập nhật 07/12/2013 17:44:43(GMT+7)

Cập nhật 07/12/2013 17:44:43(GMT+7)

Người lao động

Người lao động

Lộ sáng sai phạm động trời của nguyên chủ tịch xã

Lộ sáng sai phạm động trời của nguyên chủ tịch xã

Người lao động

Người lao động

Người lao động

Người lao động

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing