Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

18-07-2013 06:03 - Theo: congluan.vn

Năm 1995, ĐHQG-HCM được thành lập trên cơ sở sự tổng hợp của nhiều trường đại học thành viên. Sự ra đời của ĐHQG-HCM được kỳ vọng sẽ là một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của hệ thống giáo dục đại học cả nước.

>> Chương trình sách giáo khoa chưa khắc phục được giảm tải
>> Thái Lan đẩy mạnh kế hoạch phát triển giáo dục
>> Khánh thành dự án về thành lập đại học mạng
>> LB Nga: Đổi mới/Sáng tạo là trọng tâm của phát triển

Sức mạnh hệ thống

Với 6 trường ĐH thành viên, một viện nghiên cứu, một khoa trực thuộc cùng nhiều đơn vị khác, ĐHQG-HCM được quản trị và điều hành theo mô hình hệ thống đại học mẫu mực với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trước xã hội, đồng thời tự kiểm soát và xây dựng môi trường sáng tạo khoa học, tự do học thuật trong khu đô thị đại học kiểu mẫu. ĐHQG-HCM vận hành theo cơ chế quản lý hai cấp, nhờ đó các trường thành viên được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ theo mô hình trường đại học nghiên cứu, có sự liên kết, hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, phát huy tối đa mọi thế mạnh và bản sắc riêng, đồng thời tận dụng được sức mạnh từ các chủ trương, chính sách trong hệ thống.


Khai mạc đợt đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2011.

Để thực hiện điều này, ĐHQG-HCM đã ban hành kế hoạch về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) cũng như các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai. Đây là cơ sở cho việc vận hành và quản lý hiệu quả công tác ĐBCL. Các văn bản quản lý sẽ xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị đồng thời giúp tăng cường năng lực đội ngũ, hỗ trợ đắc lực cho việc hình thành văn hóa chất lượng của tổ chức. Trên cơ sở các định hướng chung, từng trường thành viên tự xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể tại đơn vị.

Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (Trung tâm KT&ĐGCLĐT) là đơn vị thường trực, đóng vai trò nòng cốt. Cấp đơn vị bao gồm bộ phận đảm bảo chất lượng và các tổ công tác chuyên môn. Đơn vị thường trực của Hội đồng là Trung tâm KT& ĐGCLĐT có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc và Hội đồng trong việc xây dựng các mục tiêu, chính sách về ĐBCL, đồng thời giám sát và hỗ trợ hoạt động của các đơn vị thành viên.

Được thành lập từ năm 1999, Trung tâm KT& ĐGCLĐT đang dần khẳng định được vai trò là cầu nối giữa cấp ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên, đảm bảo cho hệ thống được vận hành xuyên suốt và hiệu quả. Thông qua Trung tâm KT& ĐGCLĐT, những định hướng, chính sách ĐBCL của Hội đồng được truyền tải và triển khai đồng bộ xuống từng đơn vị thành viên.

Những thành quả đạt được

Bằng sự quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống, trong thời gian qua, công tác ĐBCL tại ĐHQG-HCM đã đạt được nhiều thành quả đáng chú ý. Trong đó phải kể đến hoạt động đánh giá chất lượng cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. AUN-ASEAN University Network, là mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, được thành lập từ năm 1995, quy tụ các trường ĐH hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của AUN là thúc đẩy sự hiểu biết giữa các trường thành viên thông qua các hoạt động đào tạo, đánh giá chất lượng, tiến tới sự liên thông và công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực học thuật.

Với mục tiêu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các chương trình đạt chuẩn khu vực và quốc tế, năm 2009, lãnh đạo ĐHQG-HCM đã có quyết định mang tính đột phá. Đó là đưa 3 chương trình đăng ký đánh giá ngoài theo AUN, bao gồm chương trình Điện tử Viễn thông trường ĐH Bách khoa; Công nghệ thông tin trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Khoa học máy tính Trường ĐH Quốc tế. Kết quả là cả ba chương trình đều đạt chuẩn chất lượng AUN. Trong đó, chương trình Công nghệ thông tin của trường ĐH Khoa học Tự nhiên đạt số điểm cao nhất cả nước tại thời điểm đó.

Tháng 12/2011, thêm 3 đại diện nữa được đưa đi đánh giá, đó là chương trình Công nghệ sinh học trường ĐH Quốc tế, Kỹ thuật cơ khí trường ĐH Bách khoa; Việt Nam học trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Không dừng lại ở đó, tháng 12/2012, ĐHQG-HCM đăng ký thêm một chương trình thuộc khối ngành kinh tế - đó là chương trình Quản trị kinh doanh, trường ĐH Quốc tế.

Đến cuối năm 2012, ĐHQG-HCM đã có 7 chương trình tham gia đánh giá ngoài theo AUN và tất cả đều đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Đáng chú ý là trong số 3 chương trình đạt số điểm cao nhất cả nước, ĐHQG-HCM có hai chương trình. Các chương trình được đánh giá đã bao quát hầu hết các lĩnh vực đào tạo của ĐHQG-HCM như kỹ thuật, công nghệ, xã hội nhân văn, kinh tế…, đem lại một cái nhìn rõ hơn về chất lượng của một hệ thống đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Đặc biệt, năm 2013, ĐHQG-HCM chủ động đưa chương trình Điện tử viễn thông trường ĐH Quốc tế tham gia đánh giá theo dự án hợp tác giữa AUN và DAAD (Viện hàn lâm khoa học Đức). Hoạt động này nằm trong dự án ASEAN-QA nhằm mục tiêu tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng trong khu vực, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi tín chỉ và công nhận bằng cấp lẫn nhau giữa các trường trong khu vực ASEAN cũng như giữa ASEAN và châu Âu. Với sự tham gia của các chuyên gia đến từ châu Âu, dự án này góp phần rất quan trọng trong việc nâng tầm chất lượng hoạt động đánh giá của AUN. Cũng trong năm 2013, ngành Công nghệ thông tin thuộc trường ĐH Bách khoa tiên phong đăng ký đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn ABET của Hoa Kỳ, một bộ tiêu chuẩn dành riêng cho lĩnh vực kỹ thuật.

Đây là một bước phát triển mới của ĐHQG-HCM trong công tác đánh giá chất lượng, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn vươn tầm chất lượng thế giới. Những kết quả bước đầu trong công tác đánh giá chất lượng đã chứng tỏ đây là bước đi đúng của ĐHQG-HCM vì mục tiêu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò đầu tàu thúc đẩy phong trào ĐBCL trong cả nước.

Để hoạt động ĐBCL tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn 2013 - 2020, một trong những mục tiêu chiến lược của ĐHQG-HCM là tăng cường công tác kiểm định chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA, tập trung cải tiến chất lượng sau kiểm định/đánh giá; bên cạnh đó ĐHQG-HCM cũng không ngừng tạo điều kiện và khuyến khích các đơn vị tham gia kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn tiên tiến khác trên thế giới như ABET, AACSB,...

TRUNG HIẾU - TRẦN HỒNG