7/7 quận, huyện đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi

23-11-2013 00:00 - Theo: danang.gov.vn

Ngày 21-11, tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo quốc gia về Đề án xây dựng xã hội học tập có buổi làm việc với Ban chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập thành phố Đà Nẵng về tình hình 1 năm thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" của Chính phủ.

>> Ban chỉ đạo quốc gia Xây dựng xã hội học tập làm việc tại Phú Yên
>> TPHCM: Đến 2015, 80% CBCCVC học tập, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT
>> Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam
>> 35/85 xã, phường được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập thành phố, sau một năm triển khai thực hiện đề án đã đạt nhiều kết quả tốt. Về chống mù chữ và phổ cập giáo dục, tỷ lệ người biết chữ nhóm tuổi 16-60 đạt 99,4%; tỷ lệ người biết chữ nhóm tuổi 15-35 đạt 99,4%. Năm học 2012-2013, tại 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố đã mở 10 lớp dành cho những người biết chữ và không mù chữ trở lại, với 106 học viên. 100% xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ; 56/56 xã, phường được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học; 56/56 xã, phường và 7/7 quận, huyện đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi; 100% xã, phường trên địa bàn thành phố có trung tâm học tập cộng đồng để phổ biến kiến thức, triển khai các chuyên đề hành dụng cho người dân…

Tại buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập thành phố cũng đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án như: phần lớn các trung tâm học tập cộng đồng cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu nên tổ chức hoạt động còn khó khăn; cần có chính sách động viên, khuyến khích các đối tượng khó khăn nhưng hiếu học; tiếp tục cấp kinh phí để các trung tâm học tập cộng đồng mở các chuyên đề hành dụng đạt hiệu quả.

Báo Đà Nẵng (PHƯƠNG CHI)