Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh

15/10/2014 | 11:15

khắc và yêu cầu "từ nay các cô các chú phải kiên quyết sửa chữa khuyết điểm này"(5). Ngày 11/7/1958, Bác về thăm và nói chuyện với đại biểu dự Hội nghị sản xuất nông nghiệp của tỉnh tổ chức tại

Tập trung khắc phục hạn chế, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

12/10/2014 | 16:53

đánh giá kết quả để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục nên kết quả đạt được so với yêu cầu chưa cao. Khắc phục hạn chế này, theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng , Chủ tịch UBMTTQVN quận Ô Môn: Sau kiểm điểm,

Tập trung khắc phục hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

10/8/2014 | 20:10

đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) vào năm 2012, Chi ủy, Ban Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Dự án Nâng cấp đô thị TP

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ ngành

20/1/2014 | 19:43

thần đoàn kết, thống nhất; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện những giải pháp đã đề ra qua đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, các giải pháp cụ thể theo Kế hoạch hành động của Ban

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ

15/1/2014 | 16:52

bộ chưa cụ thể, thiếu thống nhất; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm làm chưa thường xuyên, kiên quyết. PV: Chỉ ra khuyết điểm đã khó, nhưng để khắc phục, sửa chữa

Nội lực và niềm tin

11/1/2014 | 10:31

tham nhũng là một yêu cầu, nội dung lớn của Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập là theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban

Thu hút FDI: Cần loại bỏ tư duy quản lý đối phó

11/1/2014 | 08:45

thần Nghị quyết 103 của Chính phủ về chuyển hướng thu hút đầu tư nước ngoài từ lượng sang chất nhận được sự đồng thuận lớn tại hội thảo "Định hướng nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư

Trường Sĩ quan Không quân: Kịp thời điều chuyển cán bộ yếu

07/1/2014 | 22:01

QĐND - Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Đảng ủy Trường Sĩ quan Không quân đã chỉ rõ một số khuyết điểm, yếu kém cần tập trung lãnh đạo

Khai mạc hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

07/1/2014 | 11:07

sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục tập trung khắc phục trong năm tới. Về hai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) tại huyện Bát Xát: Nhân dân tin vào hệ thống chính trị hơn...

05/1/2014 | 09:24

đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai… Mặc dù thành tích đạt được là cơ bản, nhưng việc khắc phục khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) ở Đảng bộ huyện Bát Xát vẫn

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối