Giám sát kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

06/6/2013 | 22:06

6-6-2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ triển khai kế hoạch giám sát kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị

Kiểm tra việc khắc phục sau kiểm điểm Trung ương 4 tại Biên Hòa

03/4/2013 | 22:32

khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Phó bí thư

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân: Làm rõ khuyết điểm, xử lý đúng người, đúng việc

06/8/2013 | 21:07

xử lý đúng người, đúng việc, trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm khắc phục, sửa chữa kịp thời. Từ cách làm trên, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương

Bình luận: Nói và làm theo Nghị quyết Trung ương 4

02/5/2013 | 06:22

ra thì tập thể cùng góp ý. Với Nghị quyết Trung ương 4, khuyết điểm không còn chung chung mà có địa chỉ cụ thể, rõ ràng là cá nhân nào, khuyết điểm chỗ nào, hướng khắc phục ra sao. Đây chính là một

Ban Tổ chức thành ủy 5 thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2014

07/12/2013 | 23:02

4 - khóa XI tại các địa phương, đơn vị nhằm đánh giá lại việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm. Qua kiểm tra, đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI

Trường Sĩ quan Không quân: Kịp thời điều chuyển cán bộ yếu

07/1/2014 | 22:01

QĐND - Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Đảng ủy Trường Sĩ quan Không quân đã chỉ rõ một số khuyết điểm, yếu kém cần tập trung lãnh đạo

Cán bộ gương mẫu sửa chữa khuyết điểm

29/10/2013 | 21:57

hiểu thực tế tại Lữ đoàn 229 chúng tôi được biết, trong quá trình kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, không che giấu khuyết điểm, đảng ủy lữ đoàn đã chỉ rõ:

Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa vi phạm

18/1/2013 | 10:24

giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy mở rộng nội dung, đối tượng, hình thức kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm,

Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

12/11/2013 | 19:33

quan TCCT đã kết luận, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; xác định cụ thể trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan; định hướng các chủ trương, biện pháp sửa chữa, khắc phục trong thời

Để phê bình như tia lửa sưởi ấm lòng người

24/12/2012 | 15:30

tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính". Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) nghiêm túc chỉ ra khuyết điểm, chỉ

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối