Thiếu kinh phí cho tiêm chủng mở rộng

18-11-2013 07:33 - Theo: www.anninhthudo.vn

 GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, theo kế hoạch, ngân sách Nhà nước dành cho Dự án tiêm chủng mở rộng năm 2014 sẽ bị cắt giảm mạnh.

>> Tiếp tục cắt giảm, đình hoãn dự án trên địa bàn
>> THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH:
>> Hạn chế tối đa khởi công các dự án
>> Ngân sách dành cho tiêm chủng có thể bị giảm một nửa


Tiêm chủng cho trẻ em vùng cao tại Quảng Bình

Năm nay, ngân sách Nhà nước dành cho tiêm chủng mở rộng là 240 tỷ đồng, đến năm 2014 sẽ chỉ còn 144 tỷ đồng. Như vậy, nếu không có nguồn tiền và vaccine viện trợ thì ngân sách Nhà nước chỉ đáp ứng được 24% kinh phí dự án tiêm chủng mở rộng. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc chủ động miễn dịch cho trẻ em trong thời gian tới.

Nguyễn Phan