"Bói" tướng mặt của đàn ông ưu tú (2)

20-08-2013 20:00 - Theo: kienthuc.net.vn

Đàn ông miệng rồng thường sở hữu nhân duyên tốt đẹp, rất biết giữ lời hứa và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

>> Đoán thành công qua tướng người
>> Giải trí: Tướng tốt của đàn ông, tướng xấu của đàn bà
>> Nhìn tướng mặt "bói" khả năng kiếm tiền
>> Đoán tính cách người qua vầng trán