Công đoàn TCty Sông Đà:Giảm số vụ tai nạn LĐ nặng không quá 3 vụ/năm

08/1/2013 | 01:15

mạng lưới AT vệ sinh viên cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn... Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chủ quan, coi nhẹ công tác ATLĐ, chưa quan tâm đến mạng lưới AT vệ sinh viên. Nhiệm kỳ qua

Hội thảo về vai trò, trách nhiệm của an toàn vệ sinh viên

29/6/2013 | 06:26

động sản xuất của Công ty". Hội thảo đã xoay quanh các vấn đề như vai trò, trách nhiệm của mạng lưới ATVSV trong công tác an toàn, hoạt động sản xuất, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của

Để mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động hiệu quả

02/4/2013 | 05:24

toàn tỉnh có trên 10.000 an toàn vệ sinh viên (ATVSV). Đội ngũ này vừa là người hướng dẫn công tác an toàn cho người lao động vừa là người theo dõi, giám sát và kiến nghị với người sử dụng lao động

Phát an toàn 13,4 tỉ kWh cho hệ thống điện quốc gia

24/2/2013 | 22:32

truyền treo băng rôn khầu hiệu hưởng ứng tuền lễ Quốc gia ATVSLĐ, PCCN. Lãnh đạo các đơn vị cũng như bộ phận an toàn vệ sinh lao động, BCH Công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên tăng cường công

Những ẩn họa khó lường khi mẹ bầu ăn nhiều và lười vận động

07/5/2013 | 15:00

vận động Việc lười vận động khi mang thai cũng sẽ tạo điều kiện cho quá trình tích tụ chất béo trong cơ thể. Những nghiên cứu mới của trường Đại học Harvard đã chỉ ra rằng hoạt động thể chất

Công đoàn Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ: Chăm lo đời sống người lao động

23/2/2013 | 09:37

mới, tăng trưởng hiệu quả", hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn viện đã kiện toàn hoạt động của mạng lưới an toàn viên, vệ sinh viên, có những kiến nghị cụ thể về việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi

lười vận động phải làm sao

23/1/2014 | 10:12

- Tích cực hoạt động nhóm, sinh hoạt tập thể: Bạn nên đưa bé đến những môi trường sinh hoạt tập thể, nhóm để bé tham gia như câu lạc bộ nhảy, múa, hát với bé gái hay võ thuật với bé trai… Ban đầu

Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi ở Công ty Khí Cà Mau

17/6/2013 | 10:56

dụng lao động và người lao động với công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, nhằm cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả

CĐ Xây dựng Việt Nam: Tăng cường công tác an toàn lao động trên công trình xây dựng giáp với khu dân cư, đường giao thông

30/7/2015 | 10:18

độngan toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông, bảo đảm quyền được làm việc an toàn của người lao động, quyền được sinh hoạt an toàn của người dân, ngày

Mít tinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về AT- VSLĐ- PCCN

15/4/2013 | 17:10

2013, Tổng cục sẽ tập trung kiện toàn cơ quan, cán bộ làm công tác an toàn, bảo hộ lao động. Duy trì hiệu quả hoạt động hội đồng bảo hộ lao độngmạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các đơn vị, doanh

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối