Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trao Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 55 năm, 50 năm tuổi Đảng

31/1/2013 | 20:31

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ. Theo đó, 10 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ

Sẽ cử kiểm soát viên vào Tập đoàn Dầu khí

19/5/2013 | 08:25

đồng thành viên PVN, có quyền đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm... chủ tịch hội đồng thành viên PVN. Đặc biệt, dự thảo nghị định nêu PVN sẽ có tối đa ba kiểm

VPCP tăng tốc thực hiện mọi nhiệm vụ trong năm 2014

21/1/2014 | 16:46

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt các mặt công tác, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ công việc

Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức

29/12/2013 | 20:40

từ chức đối với chức danh viên chức được nêu tại khoản 2, Điều 5 Quy định này. Ngoài ra, bản quy định phân cấp còn quy định về điều động, chuyển công tác, tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức

Bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý Kỹ thuật VRG

12/7/2013 | 10:00

qua (11/7), tại Văn phòng Viện Nghiên cứu cao su VN, ông Trần Ngọc Thuận, TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ và điều chuyển cán bộ. TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận

Công bố Quyết định thành lập Công đoàn Vụ Thi đua - Khen thưởng

04/11/2013 | 12:36

đây, tại trụ sở VKSNDTC, Công đoàn VKSNDTC đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn bộ phận Vụ Thi đua - Khen thưởng. Đồng chí Trần Công Phàn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC

Công bố quyết định về công tác cán bộ

28/10/2014 | 11:18

lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái mong muốn 8 đồng chí được bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới và điều động bổ nhiệm lần này sẽ nỗ lực phấn đấu, học tập để hoàn thiện hơn nữa đạo đức, tác phong lẫn

Đảng bộ Công an Đồng Nai: Khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ

31/12/2012 | 21:59

tâm. Việc đánh giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được làm thường xuyên, công khai, sát thực tiễn. Trong công tác cán bộ, Đảng ủy Công an tỉnh đã chú ý đến cán bộ trẻ đào tạo gắn quy

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh bị tố ’ăn’ tiền chạy chức

20/5/2013 | 16:25

tâm y tế dự phòng huyện”. Ông cũng khẳng định: “Cán bộ y tế xã là hợp đồng dài hạn chứ làm gì có công chức, bác sỹ Trị có Quyết định của Sở Y tế chuyển từ hợp đồng sang công chức mà không cần thi

Gắn đào tạo, sử dụng cán bộ với chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

19/1/2014 | 21:08

điều kiện nhưng không có vị trí bổ nhiệm chức vụ cao hơn thì điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương ở đơn vị khác. Các cấp ủy cần chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch giải quyết số lượng;

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối