Hòa Phát báo lãi 6 tháng hơn 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch năm

26-07-2016 15:13 - Theo: gafin.vn

Sau 6 tháng, Hòa Phát ước đạt 15.400 tỷ đồng doanh thu và 3.050 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

>> Lợi nhuận sau thuế SSI (mẹ) 6 tháng giảm 24%
>> Digiworld điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2016
>> Giá khí giảm, NT2 hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận năm
>> KDC báo lãi hơn 161 tỷ đồng sau 6 tháng

Hòa Phát báo lãi 6 tháng hơn 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch năm

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2016.

Cụ thể, HPG công bố quý II đạt 2.030 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 6 tháng, Hòa Phát ước đạt 15.400 tỷ đồng doanh thu và 3.050 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm nay, HPG đặt kế hoạch đạt doanh thu 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả công bố sau 6 tháng, Hòa Phát đã hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận năm nay.

Trường Văn