DNY trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu

12-12-2013 13:29 - Theo: tinnhanhchungkhoan.vn

CTCP Thép DANA - Ý ( DNY - HNX) thực hiện trả cổ cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 và năm 2012,Thưởng cổ phiếu năm 2011.

>> Lịch trả cổ tức bằng tiền từ 18-22/11
>> Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/10
>> LIG, SCL, HTI, PDN, RCL: Chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền
>> RCL chia cổ tức đợt 2 năm 2012, tỷ lệ 12%

Cụ thể DNY thông báo thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 và năm 2012 tỷ lệ 16,41245%/ cổ phiếu.,thưởng cổ phiếu năm 2011 tỷ lệ thực hiện 18,58755%/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/12/2013. Ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2013.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2013 DNY đã đạt Doanh thu thuần 1745,31 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,18 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cổ phiếu DNY đang ở mức 8.600 đồng/cổ phiếu. Tương ứng với giá cổ phiếu của các công ty cùng ngành như NKG, TLH.