Tuyên dương điển hình làm theo gương Bác

18/4/2013 | 22:18

hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Ảnh: VĨNH TÙNG   Bám sát 4 chuẩn mực đạo đức "Tiết kiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ", LĐLĐ TP lưu ý CĐ

Cát Hải: 50/53 chi, đảng bộ xây dựng tiêu chí, chuẩn mực làm theo gương Bác

03/5/2013 | 21:06

cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, có 50/53 chi bộ, đảng bộ xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp

Đẩy mạnh học làm theo tấm gương của Bác tại chi bộ

18/9/2013 | 20:37

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ". Theo đó, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ tập trung vào những nội dung chính sau: 1. Đưa

Xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

13/6/2013 | 21:36

ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tuyên dương 25 tập thể, 58 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng 13-6. Gắn

Gần 66 nghìn lượt khách tham quan, tìm hiểu về Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

12/5/2014 | 21:24

gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ba năm qua, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tỉnh Lạng Sơn đã tập trung xây dựng, thực hiện các chuẩn mực đạo đức và đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo

Quảng Nam tuyên dương 55 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

03/4/2013 | 21:54

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa trao bằng khen tặng 28 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hai năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ

Tân Uyên: Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

17/4/2013 | 10:00

nói về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát sóng 18 tin về tình hình triển khai chỉ thị, chuyên đề học tập và việc tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gắn thi đua với học tập Bác

14/5/2015 | 22:38

quận 9, TP HCM vào sáng 14-5 đã sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011-2014). Hưởng ứng cuộc vận

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

30/8/2013 | 06:07

thuyết trình về tấm gương đạo đức của Bác. Cấp ủy cơ sở đã xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có sự điều chỉnh, bổ sung hàng năm theo

Chuẩn mực đạo đức, học tập tấm gương Hồ Chí Minh

19/4/2013 | 16:04

cán bộ, đảng viên Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Nghị quyết quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ngành Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối