Chế độ trợ cấp phục vụ người có công

24/12/2012 | 11:15

trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở mức 2 (mức trợ cấp của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80%).

Ðiều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

31/3/2013 | 01:12

Xã hội (LÐTB-XH), người hoạt động kháng chiến lập bản khai cá nhân (theo mẫu) và cung cấp giấy tờ chứng minh là người có thời gian tham gia hoạt động kháng chiến ở vùng bị nhiễm chất độc hóa học

Sở LĐTBXH Thái Nguyên trả lời về trường hợp bị cắt hưởng chế độ

13/8/2014 | 10:02

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học). Theo quy định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm: Bản khai của người hoạt động kháng chiến (mẫu

Chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

23/10/2013 | 14:02

khả năng lao động từ 21% trở lên thì được xem xét xác nhận để thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trong đóchế độ trợ cấp hàng tháng.  Phòng

34 đối tượng khai man hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi người có công

16/11/2013 | 09:11

hoá học) và 17 trường hợp là đối tượng gián tiếp không đủ điều kiện để hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Trong đó, đáng chú ý là có nhiều trường hợp

Điều kiện và thủ tục để được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam ?

10/5/2015 | 15:00

bị những thủ tục sau: “Điều 41. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 1. Giấy tờ chứng minh có thời gian tham gia kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử

Tạo thuận lợi hơn cho người bị nhiễm chất độc hóa học

07/11/2014 | 20:40

có công với cách mạng và thân nhân, trong đó quy định hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, người bị nhiễm chất độc hóa học phải có một

Đối tượng hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học

30/12/2012 | 08:56

độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng trị  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT

Trường hợp được cấp kinh phí mua bảo hiểm y tế

23/10/2013 | 09:11

trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (được cơ quan có thẩm quyền công nhận đã tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất

Chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

22/10/2013 | 18:47

y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% do chất độc hoá học thì sau ngày 31/12/2013 chuyển hưởng thế nào? Có được hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối