Bình Dương: Sơ kết chương trình Phát triển thanh niên năm 2012

26/3/2013 | 20:46

26-3, Ban chỉ đạo chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình năm 2012. Ông Huỳnh Văn Nhị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chương

Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Liêm: Đưa ra những cách làm mới có tính sáng tạo để phát huy vai trò xung kích của thanh niên

29/1/2013 | 08:10

yêu Bình Dương". Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều bước tiến mới quan trọng trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân. Chương trình "Nhà Nhân ái" đã xây

BR-VT thực hiện khá tốt chương trình phát triển thanh niên

18/10/2014 | 07:13

Việt Nam, phát biểu kết luận kiểm tra. Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên, tỉnh BR-VT đề ra 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cần được triển khai hàng năm và trong giai đoạn 2012-2020. Sau 2

Thắp sáng ước mơ cán bộ Đoàn

27/3/2013 | 10:53

đấu tranh của tuổi trẻ Việt Nam, chặng đường vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh suốt 82 năm thành lập và phát triển. Tiếp nối truyền thống ấy, tuổi trẻ Bến Cát luôn ra sức cống hiến

Vai trò của tuổi trẻ được phát huy

25/9/2013 | 14:54

trình lớn của Đoàn thanh niên đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Qua đó đã tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò xung kích, thể hiện hoài bão và đóng góp vào sự phát

Thanh niên Quảng Trị-Savanakhet hợp tác hữu nghị

24/4/2013 | 14:47

và ký kết biên bản ghi nhớ giữa đoàn thanh niên hai tỉnh Quảng Trị-Savanakhet năm 2013. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thanh niên hai tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tuổi trẻ chung tay xây dựng đường

Điểm báo ngày 1.1.2013

01/1/2013 | 06:30

- Messi lần thứ 4 làm "Vua bóng đá châu Âu" (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)

Điểm báo ngày 31.1.2013

31/1/2013 | 06:30

 (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)

Tổng kết tác Đoàn, Hội năm 2012triển khai nhiệm vụ năm 2013

26/12/2012 | 08:51

tỉnh có 200 mô hình phát triển kinh tế thanh niên cho thu nhập bình quân từ 100 triệu đồng/năm trở lên, thành lập được 10 HTX thanh niên làm kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cuộc vận động

Điểm báo ngày 2.3.2013

02/3/2013 | 06:30

(Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)  (Thanh Niên)

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối