Chương trình gồm các tác phẩm của các nhạc sĩ đương đại Việt Nam và thế giới qua các thời kỳ.

Đó là tác phẩm Tứ tấu Tây Nguyên của Đỗ Nhuận - nhạc sĩ thuộc thế hệ đầu tiên của âm nhạc cổ điển đương đại Việt Nam, Mưa của Vũ Nhật Tân, Một chuyến đi của Trần Kim Ngọc và Khám phá của Nguyễn Minh Nhật. Xen kẽ là tác phẩm của các nhà soạn nhạc châu Âu trước Thế chiến thứ hai.