Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

25/10/2013 | 11:33

tốt công tác qui hoạch đô thị bền vững, xây dựng và thực thi có hiệu quả khung pháp lý đối với phát triển đô thị cũng như qui trình thiết kế, qui hoạch đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu...

Một số giải pháp an sinh xã hội để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

25/10/2013 | 09:30

của ngành thông qua việc: Rà soát nội dung các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án của từng lĩnh vực có liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu; đề xuất xây dựng, sửa đổi và bổ

Ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng

23/12/2012 | 21:00

khoa học và chuyên gia, đại diện cho các Bộ, Ban, ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham dự. Hội thảo tập trung vào 4 nội dung chính: Biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu

Thủ tướng lệnh rà soát quy hoạch các sân golf, resort ven biển

20/5/2015 | 20:11

khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của địa phương đồng thời với quá trình điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc

36 tỉnh, thành phố triển khai Đề án tái cơ cấu nông nghiệp

13/5/2015 | 15:21

Đồng bằng sông Hồng, Bắc-Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng một số vùng. Trên lĩnh vực trồng trọt, cùng với việc xây dựng chiến

Chuyên gia hiến kế thích ứng với biến đổi khí hậu

14/5/2013 | 18:19

hàng đầu trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu đối với Việt Nam là phải thích ứng với biến đổi khí hậu, nói cách khác là vấn đề thích ứng cần phải được đặt làm trọng tâm. Đồng thời, các giải

Chủ động phương án ứng phó với siêu bão

14/10/2014 | 08:16

hộ, cứu nạn để chủ động ứng phó với bão rất mạnh và siêu bão. Các bộ, ngành chủ động rà soát lại quy hoạch ngành của mình, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào trong quy hoạch, kế hoạch

Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

27/10/2013 | 04:37

tích những biểu hiện của biến đổi khí hậu tác động trực tiếp vào thành phố ngày càng rõ nét hơn; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu mới triển khai một số hoạt động bước đầu, còn bị động, lúng

2030, ĐBSCL có thể thiệt hại 17 tỉ USD vì biến đổi khí hậu

06/11/2014 | 17:14

Để ứng phó hiệu quả với tình trạng BĐKH, đặc biệt ở vùng ĐBSCL, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bên cạnh các giải pháp chung về ứng phó biến đổi khí hậu, cần xây dựng kế hoạch hành động thích ứng

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bạc Liêu đến năm 2030

21/1/2014 | 21:39

viện Quy hoạch đô thị - nông thôn Miền Nam thuộc Bộ Xây dựng đã thiết kế ý tưởng về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố Bạc Liêu là

Trang đầu  ...  4  5  6  ...  Trang cuối