Chống ngập cho TP.HCM: "Học hết rồi mà không chịu làm thôi..."

27/10/2013 | 07:52

điều chỉnh quy hoạch; xây dựng những quy định, tiêu chí về quy hoạch đô thị đáp ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tăng cường quản lý quỹ đất, bảo đảm diện tích mặt nước, hệ thống sông rạch phục

Quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

11/10/2013 | 02:23

gây ra. Trước mắt, cần chủ động rà soát quy hoạch, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với hệ thống đê điều, hồ chứa, công trình thủy điện, thủy lợi,... từ đó nghiên cứu,

Huy động nguồn lực đầu tư ứng phó biến đổi khí hậu

28/10/2013 | 21:10

về BÐKH, tính đến nay hầu hết các bộ, ngành, địa phương tham gia chương trình đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động ứng phó với BÐKH, nhất là chủ động nghiên cứu, lồng ghép BÐKH vào chiến lược,

Công tác tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo về tài nguyên, môi trường

22/12/2012 | 10:27

vực"; "Hiểm hoạ biến đổi khí hậu ở Việt Nam"; "Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam"; "Biến đổi khí hậu và những hệ luỵ khó lường"; "Hiểm hoạ của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với Việt Nam và

đổi mới trong các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu"">Hội thảo "đổi mới trong các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu"

04/6/2013 | 21:54

những vấn đề và thách thức trong ứng phó BĐKH; những phát hiện về tác động của BĐKH tới vùng đồng bằng hạ lưu sông Mê Công; phương pháp thích ứng BĐKH trong xây dựng cơ sở hạ tầng; thích ứng BĐKH

UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

20/9/2013 | 16:56

Chiến lược Quốc gia, Chương trình mục tiêu Quốc gia, Kế hoạch hành động Quốc gia về biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, đồng thời tổ chức được 300 cuộc hội thảo truyền thông

Hải Phòng chủ động ứng phó tích cực với biến đổi khí hậu

22/5/2013 | 08:19

Biến đổi khí hậu rõ ràng và đáng báo động Theo ông Nguyễn Vũ Thắng, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc, BĐKH tại Hải Phòng hiện rõ ràng và đáng báo động. Qua quan trắc tại đảo

Chủ động kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh phát triển vùng ĐBSCL

10/12/2013 | 22:22

hậu (BĐKH). Do vậy, việc xây dựng một chiến lược thích hợp để giảm thiểu và thích ứng với BĐKH là rất cần thiết cho ĐBSCL. Nhiều đại biểu cũng khẳng định, cần có kế hoạch chủ động thích ứng với BĐKH

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới chậm, vì sao?

13/11/2013 | 21:11

đoạn 2010 - 2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2010/TT-BXD quy định việc lập đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã NTM. Trên cơ sở đó thí điểm lập quy hoạch cho 27 xã, trong đó có

Hình thành ý thức chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

26/1/2013 | 07:07

GS Lê Huy Bá cho rằng, đề án còn đặt nặng việc ứng phó với biến đổi khí hậu trong khi biến đổi khí hậu chỉ là một vấn đề trong tổng thể những vấn đề về môi trường đang đặt ra hiện nay.

Trang đầu  ...  4  5  6  ...  Trang cuối