Chủ động phương án ứng phó với siêu bão

14/10/2014 | 08:16

hộ, cứu nạn để chủ động ứng phó với bão rất mạnh và siêu bão. Các bộ, ngành chủ động rà soát lại quy hoạch ngành của mình, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào trong quy hoạch, kế hoạch

Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

27/10/2013 | 04:37

tích những biểu hiện của biến đổi khí hậu tác động trực tiếp vào thành phố ngày càng rõ nét hơn; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu mới triển khai một số hoạt động bước đầu, còn bị động, lúng

2030, ĐBSCL có thể thiệt hại 17 tỉ USD vì biến đổi khí hậu

06/11/2014 | 17:14

Để ứng phó hiệu quả với tình trạng BĐKH, đặc biệt ở vùng ĐBSCL, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bên cạnh các giải pháp chung về ứng phó biến đổi khí hậu, cần xây dựng kế hoạch hành động thích ứng

Nâng cao vai trò phụ nữ ứng phó biến đổi khí hậu

06/3/2013 | 14:55

về bình đẳng giới và các hành động liên quan tới biến đổi khí hậu. Các cơ sở tại địa phương tích cực nâng cao năng lực, vai trò và vị thế của phụ nữ để ứng phó với biến đổi khí hậu. Các bộ ngành

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bạc Liêu đến năm 2030

21/1/2014 | 21:39

viện Quy hoạch đô thị - nông thôn Miền Nam thuộc Bộ Xây dựng đã thiết kế ý tưởng về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố Bạc Liêu là

Cần Thơ xây dựng kế hoạch ứng phó rủi ro lũ lụt

10/5/2013 | 16:44

WB, thành phố Cần Thơ hiện là một trong những địa phương của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang bị ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tình hình lũ lụt tại thành phố Cần Thơ có

Chống ngập cho TP.HCM: "Học hết rồi mà không chịu làm thôi..."

27/10/2013 | 07:52

điều chỉnh quy hoạch; xây dựng những quy định, tiêu chí về quy hoạch đô thị đáp ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tăng cường quản lý quỹ đất, bảo đảm diện tích mặt nước, hệ thống sông rạch phục

Quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

11/10/2013 | 02:23

gây ra. Trước mắt, cần chủ động rà soát quy hoạch, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với hệ thống đê điều, hồ chứa, công trình thủy điện, thủy lợi,... từ đó nghiên cứu,

Huy động nguồn lực đầu tư ứng phó biến đổi khí hậu

28/10/2013 | 21:10

về BÐKH, tính đến nay hầu hết các bộ, ngành, địa phương tham gia chương trình đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động ứng phó với BÐKH, nhất là chủ động nghiên cứu, lồng ghép BÐKH vào chiến lược,

Công tác tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo về tài nguyên, môi trường

22/12/2012 | 10:27

vực"; "Hiểm hoạ biến đổi khí hậu ở Việt Nam"; "Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam"; "Biến đổi khí hậu và những hệ luỵ khó lường"; "Hiểm hoạ của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với Việt Nam và

Trang đầu  ...  4  5  6  ...  Trang cuối