Tiến sĩ Toán học thành ông chủ xúc xích Đức Việt

24/5/2013 | 08:41

bày xem ứng dụng toán kinh tế như thế nào. Rồi tôi cũng đề xuất và được cử đi làm đề tài ứng dụng toán kinh tế trong hợp lý hóa chi phí sửa chữa xe máy tại nhà máy Z151... Sau khi rời quân ngũ,