Trà Vinh xây dựng kênh phân phối hàng hóa ở Campuchia

04/1/2014 | 15:00

Campuchia. Công ty Lương thực Trà Vinh xuất khẩu bánh tráng, với số lượng 2,5 tấn/tháng; Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại Mỹ Nguyên (huyện Châu Thành) xuất khẩu bàn

Văn hóa "quốc lủi" về đâu?

14/1/2013 | 07:40

Sơn, rượu Xuân Thạnh, rượu Phú Lộc, đến rượu Gò Đen, rượu nếp cái hoa vàng, rượu ba trăng, rượu ngô Bắc Hà, rượu nếp cẩm... tiếp tục tồn tại trong đời sống người dân, dù người nấu ra nó có đăng ký

Xa quê nhớ món rau đồng

09/11/2013 | 22:00

lăng cũng góp mặt. Bông lục bình, bông súng, bông so đũa vừa góp phần làm đẹp cho rổ rau mà "cái sự" ngon thì cũng đâu thua chị kém em. Bình rượu Xuân Thạnh nổi tiếng của cái làng nghề Xuân Thạnh

Liên kết du lịch 4 tỉnh cụm phía Đông ĐBSCL Trà Vinh với bài toán liên kết

29/10/2013 | 10:24

lễ hội Oóc  OmBok… Bên cạnh đó, Trà Vinh đang xây dựng, phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất các sản phẩm đặc trưng nổi tiếng như: chiếu Cà Hom, cốm dẹp Ba So, rượu Xuân Thạnh, bánh

Nồng nàn hồn quê trong phố

29/12/2012 | 11:38

Trương từ Trà Vinh để nhấm nháp ly rượu Xuân Thạnh "nặng đô" mà êm ái. Mấy vị khách ngoại quốc cũng tranh thủ ghé quầy rượu của công ty Trí Hiệp để coi rượu vang của vùng cát cằn Ninh Phước, Ninh