TP.HCM: Chất lượng nguồn nước cấp diễn biến phức tạp

19/11/2013 | 09:47

cấp nước tại các trạm quan trắc trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai từ năm 2011 - 2013 cho thấy, các chỉ tiêu pH, BOD5 , COD và độ mặn tại các trạm quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép đối với

Nhiều chỉ tiêu vượt quá mức quy định

24/9/2013 | 06:36

đến lấy mẫu nước thải đi thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm cho thấy, chỉ số của các chất như: chất rắn lơ lửng, BOD5 (ở 200C), COD , tổng Coliform … đều vượt quá mức cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật

Hầu hết hồ Hà Nội bị ô nhiễm

22/4/2013 | 09:52

Hà Nội. Kết quả khảo sát chỉ ra có tới 71% hồ ở Hà Nội có giá trị BOD5 vượt quá tiêu chuẩn cho phép, 14% hồ bị ô nhiễm hữu cơ rất nặng, 32% hồ bị ô nhiễm nhẹ. Ngoài ra các chỉ tiêu khác như nồng độ

Ô nhiễm "vây" kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè

07/1/2013 | 22:23

Một dòng kênh trong khu "khoét lõm" phường Tân Định, quận 1 - TPHCM bị san lấp, xây dựng trái phép; phần còn lại trở thành ao chứa rác của các hộ dân trong khu vực (ảnh). Không chỉ gây ô nhiễm nội bộ

Tình trạng ô nhiễm môi trường đang chuyển biến tốt

14/11/2013 | 23:11

Đôi - kênh Tẻ… cho thấy đều cải thiện rõ rệt. Tương tự, hệ thống sông Sài Gòn, Cần Giờ, Nhà Bè… đều có nồng độ pH, BOD5 , COD giảm từ 12,78% - 17,92% so với cách nay hai năm. Kênh Nhiêu Lộc ngày

Xử lý dứt điểm vụ xả thải gây ô nhiễm của Nhà máy tinh bột sắn Phong Điền

24/9/2013 | 08:05

có kết quả: tổng chất rắn hòa tan vựợt 7,24 lần(TSS ), nhu cầu ôxi sinh hóa (BOD5 ), vượt 5,8 lần, nhu cầu ôxi hóa học (COD), vượt 4,53 lần, hàm lượng xyanua(CN), vượt 12,45 lần, hàm lượng photphat

Tây Ninh: Phạt doanh nghiệp xả thải ra sông Vàm Cỏ Đông 235 triệu đồng (14/10/2014)

14/10/2014 | 09:57

thêm 4% so với mức phạt chính là 25,2 triệu đồng do trong nước thải có thông số độ màu và chỉ số COD , BOD5 , TSS vượt trên 10 lần quy chuẩn cho phép, tổng mức xử phạt đối với Công ty này là 235,2

Ô nhiễm lưu vực sông Đồng Nai: 20 triệu người dân bị ảnh hưởng

19/11/2013 | 12:28

tăng dần về phía hạ lưu. Khu vực TPHCM có hàm lượng BOD5, COD, vi sinh... đều không đạt quy chuẩn chất lượng cấp nước cho mục đích sinh hoạt. Năm 2010, kết quả quan trắc cho thấy hiện trạng mặt

Ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất Thái Bình: Báo động đỏ !

20/9/2013 | 10:31

Nước thải tại một số điểm thải từ KCN Cầu Nghìn có các thông số SS, COD, BOD5, coliform vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,2 - 10 lần TCVN 5945-2005. Hàm lượng các chất ô nhiễm trong nguồn nước tiếp nhận

Nguy cơ ô nhiễm nặng , sông Đà kêu cứu

20/11/2014 | 07:32

chất thải trong nước thải rỉ từ bãi rác ra sông Đà đang ở mức độ ô nhiễm nghiêm trọng khi các hàm lượng chất thải đã vượt mức cho phép hàng chục lần, như: hàm lượng COD vượt 23 lần, hàm lượng BOD5

1  2  3  4  5