Tây Ninh: Phạt doanh nghiệp xả thải ra sông Vàm Cỏ Đông 235 triệu đồng (14/10/2014)

14/10/2014 | 09:57

thêm 4% so với mức phạt chính là 25,2 triệu đồng do trong nước thải có thông số độ màu và chỉ số COD , BOD5 , TSS vượt trên 10 lần quy chuẩn cho phép, tổng mức xử phạt đối với Công ty này là 235,2

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

13/10/2014 | 15:35

trong đó ở khu vực biển Tân Thành với tần suất 2 lần/tháng đã phân tích các chỉ tiêu: Nhiệt độ nước, pH, độ mặn, độ kiềm, độ trong, NH3 COD, BOD5 và coliform; đồng thời lấy mẫu giám sát sự lưu hành

Cần xử lí triệt để “điểm nóng” ô nhiễm môi trường ở xã Nam Thanh

12/8/2014 | 00:00

thải ra cho thấy, có hàm lượng SS cao gấp 12,2 lần Quy chuẩn Việt Nam; COD cao gấp 20 lần; BOD5 cao gấp 21,2 lần, v.v… Khắp làng tiếng ồn, khói bụi vì hầu như xóm nào cũng có nhiều hộ làm nghề.

Làng nghề bức tử môi trường (10/02/2014)

12/5/2014 | 21:23

trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ, COD càng cao càng có hại cho sinh vật nước và hệ sinh thái nước nói chung) cao gấp 20 lần, BOD5 (lượng oxy cần thiết để oxy hóa hết các chất hữu cơ và sinh hóa

Cần làm rõ trách nhiệm của Nhà máy Giày Aurora với người dân

10/12/2013 | 10:12

7, 8 rất bức xúc trước việc này. Cá rô phi chết thối vì ô nhiễm nguồn nước. Sự thật này đã từng được các cơ quan chứng minh với các thông số của mẫu nước thải: BOD5 vượt 17,82 lần; COD vượt

Không có giấy phép, vẫn xả nước thải ồ ạt…

08/12/2013 | 22:49

môi trường thuộc Sở TN&MT Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra, quan trắc và phân tích môi trường, kết quả cho thấy có dấu hiệu ô nhiễm một số thông số của mẫu nước thải: BOD5 vượt 17,82 lần; COD vượt

Nhà máy sản xuất giấy vệ sinh gây ô nhiễm môi trường

20/11/2013 | 10:06

thực hiện thu gom và quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu nước lấy tại mương thoát nước trước khi thải ra ngoài có thông số BOD5 vượt 1,96 lần. Công ty chưa thực hiện đủ các yêu cầu kiểm

Ô nhiễm lưu vực sông Đồng Nai: 20 triệu người dân bị ảnh hưởng

19/11/2013 | 12:28

tăng dần về phía hạ lưu. Khu vực TPHCM có hàm lượng BOD5, COD, vi sinh... đều không đạt quy chuẩn chất lượng cấp nước cho mục đích sinh hoạt. Năm 2010, kết quả quan trắc cho thấy hiện trạng mặt

TP.HCM: Chất lượng nguồn nước cấp diễn biến phức tạp

19/11/2013 | 09:47

cấp nước tại các trạm quan trắc trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai từ năm 2011 - 2013 cho thấy, các chỉ tiêu pH, BOD5 , COD và độ mặn tại các trạm quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép đối với

Môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đang bị đe dọa

16/11/2013 | 02:50

đến tháng 8.2013 cho thấy các chỉ tiêu pH, BOD5, COD và độ mặn tại các trạm quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại A1. Tuy nhiên, chỉ tiêu NH4+ tại 70% các trạm quan trắc

1  2  3  4