Háo hức phim đầu tiên về Quan Âm

05/7/2013 | 07:59

xả của Phật Quan Âm. Liên Muội chính là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát sau này. Bộ phim Bất Khẩn Khứ Quan Âm chính thức được khai máy tại núi Phổ Đà, tỉnh Chiết Giang từ hôm 6/6. Với mốc thời