Không nên xem thường viêm cầu thận cấp

20/11/2014 | 14:00

(ASLO ). Trong trường hợp thật cần thiết thì có thể sinh thiết thận. Biến chứng nguy hiểm Viêm cầu thận cấp có thể khỏi hoàn toàn từ 90 - 95%, nếu phát hiện và điều trị sớm, tuy nhiên, nếu

Có nên cắt amidan cho trẻ em?

16/5/2013 | 11:00

khuẩn liên cầu nhóm A kèm theo chỉ số phản ứng ASLO (antistreptolysin O) tăng cao trong máu có nguy cơ gây thấp khớp, biến chứng tim, hoặc viêm cầu thận cấp hoặc đã gây thấp tim tiến triển. Cũng

Những trường hợp cần cắt amidan

08/4/2015 | 15:26

trong một năm có tới 6 - 7 lần viêm cấp tính, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của trẻ. Hoặc A to, có nhiều hốc mủ, xét nghiệm mủ có vi khuẩn liên cầu nhóm A, kèm theo chỉ số phản ứng ASLO

Có nên cắt amidan cho trẻ em?

07/8/2014 | 16:50

cấp tính ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của trẻ; hoặc amidan to, có nhiều hốc mủ, xét nghiệm mủ có vi khuẩn liên cầu nhóm A kèm theo chỉ số phản ứng ASLO (antistreptolysin O) tăng cao trong máu