Rà soát tổ chức bộ máy và biên chế gọn nhẹ, tinh thông để thực hiện tốt nhất yêu cầu công việc

22/3/2013 | 13:32

và biên chế gọn nhẹ, tinh thông để thực hiện tốt nhất yêu cầu công việc”. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, toàn tỉnh có 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được thành lập theo Nghị định 13/2008 của

công: Chữa "bệnh" từ gốc">"Lấy cắp" giờ công: Chữa "bệnh" từ gốc

05/1/2013 | 08:00

máy gọn nhẹ, tinh giản biên chế, nhưng biên chế lại ngày càng phình ra. Nếu thật sự có quyết tâm chính trị để rà soát, làm rõ tiến tới cắt giảm được 30% biên chế "có cũng như không", nhất định

Cải cách hành chính, khai thông nguồn lực phát triển

20/3/2013 | 08:47

trí việc làm của đội ngũ cán bộ công nhân, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Việc rà soát, đơn giản hoá TTHC được thực hiện gắn với giải quyết công việc theo cơ chế một cửa. Cùng với đó, trang

Muốn cải cách công vụ phải sống tốt bằng lương

03/7/2013 | 17:35

những yêu cầu công việc cụ thể, định kỳ kiểm điểm nếu không thực hiện được thì phải thải loại ngay. Cơ chế như hiện nay để kỷ luật một cán bộ là cực kỳ khó, điều này dẫn đế tâm lý công chức cho thấy

Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc

22/3/2015 | 06:20

ninh chính trị trật tự, an toàn, xã hội, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng các thông tư liên tịch, thông tư của Bộ Quốc phòng về thống nhất thực hiện luật. Ngoài ra, với định hướng tổ chức

Vẫn còn những chỉ số đạt thấp

05/7/2013 | 21:22

để tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Sở còn phối hợp với các công ty tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV kỳ họp thứ 8

10/12/2013 | 06:10

Xây dựng và thực hiện đề án: "Xây dựng cơ cấu công chức gắn với vị trí việc làm tiêu chuẩn chức danh ở các cơ quan chuyên môn tương đương"; rà soát chức năng nhiệm vụ các cơ quan quản lý nhà

Đọc nhanh cùng ĐĐK

20/9/2013 | 00:00

tỉnh Điện Biên đề nghị Sở chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức điều tra vụ 10 học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bị ngộ độc thực phẩm (báo Đại Đoàn Kết đã đưa

Dự án XOS 2 tương lai bộ giáp Iron Man trở thành hiện thực

01/1/2014 | 12:00

chuyển đạn chơi bóng Những giải pháp khác Hiện nay, có một số công ty thì đang nghiên cứu chế tạo một biến thể khung xương hoàn chỉnh, số khác thì quyết định tập trung chế tạo những bộ

Để trọn niềm vui...

18/10/2014 | 18:49

chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, ngày 8/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 3456-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nếp

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối